بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
پارک ملی قمیشلو

توضیحات

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو در ۴۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان واقع شده است. وسعت پارک ملی قمیشلو ۲۹۸۸۶ هکتار و وسعت پناهگاه حیات وحش قمیشلو ۸۳۸۸۸ هکتار می باشد. گفته می شود پارک ملی قمیشلو قدیمی منطقه حفاظت شده جهان است. ۱۵۰ سال قبل ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان قمیشلو را بعنوان قرق و شگارگاه اختصاصی اعلام و حتی از چرای دام در این منطقه جلوگیری نمود. در سال ۱۳۴۳ کانون شکار ایران این منطقه را با وسعت ۳۷هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده در نظر گرفت. در سال ۱۳۵۰منطقه سیاه کوه و عمر کوه در مجاور منطقه حفاظت شده به عنوان منطقه شکار ممنوع تصویب شد. در سال ۱۳۷۴با الحاق دو منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع، پناهگاه حیات وحش قمیشلو به تصویب رسید و در نهایت در سال ۱۳۸۶ با الحاق سه منطقه امن کرالیاس، کهوک و لاسمیان، محدوده ای با وسعت ۲۹۸۸۶ هکتار طی مصوبه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ از این پناهگاه به پارک ملی ارتقاء سطح پیدا کرد.
این منطقه از شمال با شهرهای دهق و علویجه و روستاهای هسنیجه و حسین آباد و از غرب با روستای میر آباد، مبارکه، محمدیه، افجان، تندران، ورپشت، جاجا و از جنوب با شهر های نجف آباد، ویلاشهر و خمینی شهر و از شرق با شهرهای اصفهان، شاهین شهر و روستای جهاد آباد ارتباط دارد. بیشتر اقلیم منطقه نیمه خشک بیابانی و قسمتهای کوچکی در ارتفاعات نیمه مرطوب هستند. میانگین دمای سالانه ۵/۱۱ ، میانگین دمای سردترین ماه سال ۶/۱- و گرمترین ماه سال ۹/۲۳ درجه سانتی گراد می باشد. دراین منطقه پرباران ترین فصل سال به ترتیب زمستان، پاییز و بهار می باشد که به ترتیب ۵/۴۸،۶/۲۸ و ۷/۲۱ درصد از کل بارش سالانه را به خود اختصاص می دهند. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو شامل دو بخش اصلی ارتفاعات و دشت می باشد.
ارتفاعات به صورت پراکنده در قسمتهای مختلف دیده می شوند ولی در بخش جنوبی بیشتر هستند. حداقل ارتفاع از سطح دریا ۱۶۸۷متر در بخش غربی و حداکثر ارتفاع ۲۷۶۷ متر در بخش جنوبی منطقه است. بخش غربی منطقه دشتی و کم ارتفاع است ولی مناطق دشتی نیز محدود به بخش غربی نبوده بلکه در سایر بخش های منطقه در قسمتهای میانی بین ارتفاعات مختلف حوزه قرار دارد. شبکه زهکشی قمیشلو را تعدادی آبراهه های فصلی سرگردان تشکیل می دهند که در چهار جهت شمالی، جنوبی، شرقی و غربی، منطقه را زهکشی می کنند. به علت میکروکلیمای حاکم بر بخشهای مختلف و اختلاف ارتفاع موجود، منطقه قمیشلو را می توان به سه زیستگاه بزرگ تقسیم کرد.
زیستگاه کوهستانی و برفگیر
این نوع زیستگاه شامل مناطق کوهستانی و مرتفع با شیب تند و برفگیر و آب و هوای ییلاقی که پوشش گیاهی آن شامل علفزارها، بوته زار ها و تک درختان بنه و بادام می باشد. دارای زمستانی سرد و تابستانی معتدل و مناسب برای زیست کل و بز و در ارتفاع پاپین تر مناسب برای زیست قوچ و میش مخصوصا در تابستان است.
زیستگاه تپه ماهوری
این نوع زیستگاه به علت داشتن شیب و ارتفاع کم و آب و هوای معتدل و پوشش گیاهی مناسب، وجود آبشخورهای طبیعی و مصنوعی زیستگاه مناسبی برای قوچ ومیش وحشی می باشد.
زیستگاه دشتی و استپی
دشتهای کوچک و بزرگ مابین کوهها قرار گرفته و به نظر جدا از هم هستند اما این دشتها با هم مرتبطند. دشتها از نظر تامین امنیت و منابع تغذیه وحوش حائز اهمیت اند و شرایط اکولوژی مناسبی را برای زیست آهو به عنوان شاخص ترین حیوان دشتی در منطقه که در جمعیت های انبوه در محدوده این دشتها یافت می شود را فراهم می آورند. به گفته کارشناسان محیط زیست یکی از دلایل وجود این آهوها وجود چشمه های کوچک و پوشش گیاهی مناسب برای تکثیر آنهاست.
تاريخ حفاظت منطقه از ابتدا تاكنونشكارگاه سلطنتي درزمان قاجاريه و حكومت ظل السلطان بر اصفهان۱۳۴۳:معرفي قميشلو با وسعت ۳۷ هزار هكتار به عنوان منطقة حفاظت شده از سوي كانون شكار ايران۱۳۵۰:اعلام منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده از سوي شوراي عالي شكارباني ونظارت برصيد۱۳۵۵:ارتقاءبه پناهگاه حيات وحش۱۳۶۳اعلام قسمتي در مجاورت منطقه به عنوان شكارممنوع چول۱۳۷۴:ارتقاء منطقه شكار ممنوع چول و پيوستن به پناهگاه .مساحت پناهگاه در اين زمان ۸۶۶۸۵ هكتار مي باشد۱۳۸۶ : ارتقاء ۳۰۰۶۹ هكتار از مساحت پناهگاه حيات وحش به پارك ملي۱۳۸۸: اعلام محدوده اي به وسعت حدود۲۷۰۰۰ در مجاورت مرز شرقي و جنوبي به عنوان شكار ممنوع قميشلو۱۳۸۸:پيوستن محدوده شكار ممنوع به پناهگاه حيات وحش
موقعيت عموميدر ۲۰ كيلومتري شمال غرب شهر اصفهان ،طول جغرافيايي E499537 تاE544370عرض جغرافيايي N3655827 تا N3614918وسعت : ۱۱۳۷۷۴ هكتار
توپوگرافيپناهگاه حيات وحش قميشلو توسط رشته كوههايي كه در امتداد شمال غربي ، جنوب شرقي و به موازات يكديگر كشيده شده اند به بخشهاي دشتي و كوهستاني تقسيم مي شود . بخش اعظم قسمت غربي پناهگاه ، كوهستاني است كه در بين آنها دشتهاي محدودي قرار دارد و كل محدوده توسط دشتهايي وسيع احاطه شده است . بررسي اجمالي توپوگرافي منطقه نشان مي دهد كه حدود ۵۷ درصد منطقه را دشتها ، فلاتها و واريزهاي بادبزني شكل كه شيبي كمتر از ۵ درصد دارند تشكيل مي دهد و ۴۳ درصد بقيه منطقه را كوههاي مرتفع پرشيب و تپه ماهورهاي كم ارتفاع تشكيل مي دهند .
چشم اندازدشتي –تپه ماهوري
پوشش گياهيپناهگاه حيات وحش قميشلو در منطقه استپي از ناحيه بزرگ رويشي ايران و توراني قرار داشته و بوته زارهاي منطقه نشان دهنده سيماي كلي جامعه مناطق استپي يعني Ar Temisia – Astragalus مي باشد طبق آخرين طرح تحقيقاتي انجام شده در منطقه۳۷۱ گونه گياهي متعلق به ۲۴۴ جنس و ۶۳ تیره گزارش شده است. بزرگترين تيره ،تیره کاسنی با ۳۳ جنس و ۴۴ گونه مي باشد.
گونه هاي شاخص گياهيAstragalus sp ، Anabasis apylla، Artemisia siebri ، Launaea acanthodes، Noaea mucrunatu ،Scariola orientalis
وضعيت عمومي حيات وحشطبق آخرين سرشماري در سال ۹۰ ،آمار سمداران منطقه به شرح زير مي باشد:كل وبز : ۱۱۵ قوچ وميش :۲۰۸۶ آهوي ايراني:۲۵۶۴گونه هاي شاخص : قوچ وميش اصفهان ، آهوي ايراني ،كل وبز وحشي گرگ ،كبك ،تيهو ،كفتاركريدورها: پناهگاه حيات وحش موته در شمال،منطقه شكار ممنوع پلنگ گالون و منطقه حفاظت شده دالانكوه در غرب
جاذبه هاي اكوتوريستيمشاهده جمعيت مطلوبي از آهوي ايراني و قوچ وميشگونه هاي متنوع حيات وحش اعم ازگياهي و جانوري (عامل جذب پژوهشگران و دانشجويان)باغ قميشلو در مجاورت قلعه تاريخي قميشلومزارع موجود در منطقه
وضعيت عمومي و اقتصاديبا توجه به وجود بيش از ۱۵ مزرعه و چاه آب داراي مالكيت در اين منطقه و وجود روستاهاي ميرآبادو حسين آباد و محمديه ،تندران ،ورپشت در مجاورت آن فعاليت هاي كشاورزي،باغداري ،زنبورداري ودامداري در منطقه جريان دارد.تعارضات و تهديدات مهمعبورکنار گذر غرب اصفهان از منطقه و تقسيم آن به دوقسمت شرقی و غربيشهرک صنعتی بزرگ اصفهان در شمال شرق منطقهوجودمیدان تیر و زاغه مهمات ارتش در قسمت شرقی و جنوب شرقی منطقهوجود دام در محدوده پارك ملي به دليل عدم تخصيص بودجه موردنياز براي خريداري حقوق عرفي از سوي سازمانتعداد دام مازاد بر ظرفیت مراتع منطقه،چرا در خارج از فصل مجاز : رايزنيهايي با ادراه كل منابع طبيعي استان به منظور نظارت بيشتر بر اجراي قوانين ومقررات مربوط در حال انجام استتصرفات و واگذاری های غیر قانونی از سوي ارگانهاي ذيربطشكار غيرمجاز
تجهيزات وامكاناتپاسگاه سر محيط باني شاه ماهور در شرق منطقهپاسگاه محيط باني خرسك در غرب منطقهپاسگاه محيط باني قلعه ياور در جنوب منطقهپاسگاه ميرزا قاسم بك در شمال منطقه كه در حال حاضر به دليل عدم وچود امكانات ، اين پاسگاه غير فعال مي باشد.پاسگاه محيط باني قميشلو رد باغ قميشلو(مركز منطقه )۵ دستگاه خودرو كمك دار۸ دستگاه موتور سيكلت
ساير ملاحظات۳۰۰۶۹ هكتار از مساحت ۱۱۳۷۷۴هكتاري منطقه پارك ملي و مابقي پناهگاه حيات وحش مي باشد.
منبع : کویرها و بیابان های ایران

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

طبیعت ایران
طبیعت ایران 3288 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها