جستجو
پل فیروز آباد

توضیحات

علاوه بر قدمت تاريخي ،پل فيروزآباد همچنان به عنوان تنها پل ارتباطي بر روي رودخانه گيوي چايي در منطقه و بخش فيروزآباد شهرستان کوثر مورد استفاده اهالي روستاها و مرکز بخش فيروز قرار مي گيرد.
عبور و مرور کاميون هاي سنگين و بي توجهي نسبت به مرمت و حفظ اين پل تاريخي موجب وارد شدن خسارات جبران ناپذير به اين پل مي شود.
وي با اشاره به اين که در صورت تخريب اين پل بسياري از روستاها از جاده ارتباطي محروم خواهند شد بر لزوم پيشگيري از وارد شدن آسيب بيشتر به بافت پل تاريخي فيروزآباد تاکيد کرد.اين پل به عنوان يکي از آثار باستاني شهرستان از نوع قوسي بوده و با ۲۷ متر طول ، پنج متر عرض و ۱۵ متر ارتفاع در زمان جنگ جهاني اول توسط نيروهاي آلماني ساخته شده است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :