جستجو
خانه یاوری سربیشه

توضیحات

این خانه در داخل شهر سربیشه درمیان اراضی کشاورزی بر فراز تپه ای بلند و در جوار بقایای قلعه کهنه سربیشه قرار گرفته مهمترین عناصر معماری آن عبارتند از سردرورودی، هشتی، دالان ارتباطی، حیاط مرکزی یا میانسرا، ایوانها، اتاق های متعدد، مطبخ و انبار. ایوانها در اضلاع شمالی و جنوبی بنا قرار دارند. در داخل مطبخ هنوز عناصری نظیر اجاق، تنور و هیزم خانه وجود دارد و پوشش سقف از نوع گنبدی است.
در کنار مطبخ پستویی وجود دارد که هنوز کندوک های مخصوص ذخیره آذوقه و غلات (خمره های بزرگ گلی) در آن به چشم می خورد. این فضا با تکنیک طاق و تویزه پوشش شده است. از مهمترین عناصر تزئینی این اثر می توان به تزئینات هندسی آجری در نمای ورودی، رخبام های حیاط و همچنین نقاشی های دیوار در اتاق های ضلع جنوبی بنا اشاره نمود. با توجه به شواهد معماری موجود، این اثر مربوط به دوره قاجاریه و اوایل پهلوی است.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها