بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای پاسنگ بالا

توضیحات

پاسنگ بالا روستایی است درفاصله ۱۲کیلومتری شهرستان گالیکش ازاستان گلستان که درفاصله ۳کیلومتریازجاده بین المللی تهران به مشهدقراردارد. این روستاازسمت شمال به زمینهای کشاورزی ودرنهایت به جاده بین المللی ختم میشودوازسمت جنوب به جنگل انبوه پاسنگ، ازطرف شرق هم به جنگل وازطرف غرب هم به نیلکوه وجنگل سرسبزش منتهی میشودیعنی این روستای زیبا ازسه طرف به جنگل منتهی میشودکه خودگواه زیبایی روستاست.
جمعیت:
این روستادربخش قراولان قراردارد وبراساس سرشماری سال ۱۳۸۵ برابربا ۲،۰۳۸ نفر معادل ۵۲۹خانوارمیباشد.
اکثرمردم روستا دارای مذهب شیعه بوده وبه گویش محلی صحبت میکنند. شغل اکثرمردم روستاکشاورزی میباشد ولی عده ای هم به کاردامپروری مشغول هستند.پاسنگ بالا بادارابودن حدود۸۰۰هکتارزمین زراعی و۵۰حلقه چاه آبی وکشت محصولات کشاورزی گوناگون ازجمله گندم، برنج، پنبه، کلزا، سویاو… سهم بسزایی درپیشرفت کشاورزی منطقه ایفامیکند.
این روستادارای مردم شهیدپروری میباشد که درجنگ حق علیه باطل توانستندحق خودرابه اسلامورهبراداء کرده و۶شهید گلکون کفن تقدیم انقلاب کنند.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :