بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو

روستای گردكان

روستاها
  • بازدید - 216
روستای گردكان

توضیحات

روستای گردکان واقع در۱۰کیلومتری شهرلوداب درپایکوه کوه بزرگ نیل و دناچارک متشکل ازچندتیره مختلف مباشد.
مهم ترین تیره های روستا عبارتنداز:
۱- کائدی: که معروفند به کی یا کی جهارده قلیونی که می توان گفت اولین گروهی بودن که دراین روستا مسکون شدند.
۲-شیخ: که معروفند به شیخ تیروگون که ازبخش تیروگون به روستا کوچ کرده اند ودرحال حاضریکی از تیره های بزرگ روستا هستند.
۳-میرلطیف :تیره میرلطیف نیز تیر دیکر ساکن در روستا می باشداین تیره دراصل اهلیت روستای همجوار روستا (حیدرابادعلیا)بودند که به این روستا کوچ وساکن شدن.
۴- تیره باموسایی :که ازنسل((موسی)) سومین فرزندامام زاده علی (ع) واقع درتنگ سادات بین شهرستان کهگیلویه وشهرلوداب می باشند.اما جریان ورود آنها به روستای گردکان اینه که باتیره کائدی معروف به کی نسبت بسر خاله (خورزومار)بودند،که زمستان در سرفاریاب وتابستان درجخونه سرمی کردندتااینکه به این وستا آمدن ودر کنار مردم روستا باکن شده وبهکشاورزی ودامداری مشغول شدند
۵-همچنین عده قلیلی هم ازطایفه طامرادی درروستا ساکن هستند
*اما ارتباطات فامیلی وهمسایگی موجب شده که افراد روستا احساس جدا بودن از بقیه رانکن وهمه خود را فقط اهل روستا می دانند *
امادرحال حاضرتعدادکمی از افراد دراین روستاسکونت دارند وبه علت نبودن درآمدنامناسب وهمچنین جاده ارتباطی نا مناسب نبودگازخانگی درحالی که لوله گازاز ۵کیلومتری روستا میگذردوهمچنین عدم رسیدگی مسئولین محترم بخش لوداب به روستادر وضعیت نامناسبی برای زندگی قراردارد بااین وجود درهنگام انتخابات مردم این روستا هزاران امید وشوق وزوق پای صندوقهای رای می روند به امیداینکه بارفتن نماینده مورد نظر به نیازهای آنها توجه ومشکلات آنهارفع شود.درحال حاضر بطور تقریبی هرخانواده ۳جوان تحصیل کرده دارد که به علت نبود بازار کار بدون داشتن شغل در آنجاعاری از هرگونه درآمد میباشندحضرت امام خمینی(ره) فرمود: ((جوانان سرمایه این ملت هستند)) لذاازمسئولین محترم خواهشمندیم که فکری به حال این همه سرمایه که درحال هدررفتن هستن بکنند.به امیدتوجه مسوولین

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :