جستجو
شاهزاده ابوالحسن

توضیحات

در محله میر بروجرد، مقبره ای قرار دارد كه ساختمان آن تجدید بنا شده و به شاهزاده ابوالحسن مشهور است . مقبره ، شامل یک صحن كوچك و ایوانی مربع شكل به ابعاد ۵/۴×۵/۴ متر است .حرم مقبره هشت ضلعی است كه طاق آن شش متر ارتفاع دارد. در وسط آن، دو ضریح چوبی و آهنی وجود دارد و در میان آن‌ها قبر قرار گرفته است. روی این قبر، سنگی از مرمر سفید به اندازه ۳۳×۸۶ سانتی متر قرار دارد كه در وسط آن نام صاحب قبر نوشته شده است. هم چنین در خصوص ساخت بنا، آن را به حموله – وزیر سلسله قره قویونلو – نسبت می دهند .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها

جاذبه های مشابه :