جستجو
حمام درجزین

توضیحات

اين اثر در روستاي درجزين در ۵ کيلومتري رزن واقع شده است.داراي ۴ ستون اصلي از جنس ساروج در رختکن و طاق ضربي مي باشد.مساحت بنا حدود ۴۰۰ متر مربع مي باشد.مصالح به کار رفته در آن آجر،خشت و سيمان مي باشد.

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

4.5

موقعیت

ارسال شده توسط :

تاریخ ایران
تاریخ ایران 2986 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها