بومیسم | شبکه اجتماعی تخصصی گردشگری
جستجو
روستای سورچان

توضیحات

* محدوده جفرافیای سورچان اشکور :
سورچان مجموعه ای از دهکده های کهن در حوزه ی جغرافیایی اشکور سفلی ( دهستان شوییل = تقسیمات جغرافیایی فعلی ) است که شامل :
۱. ایرمحله (Irmahalle)
۲. ایزدین (Izdin)
۳. باغسر (Baqsar)
۴. ریسن (Reysan)
۵. چمتو (Chamtu)
۶. هسیه کوه (Hasikoh)
۷. بلکوت (Balakout)
۸. مازیگان = مازگه (Mazigah)
۹. بنان (Bonan)
۱۰. چاکان (chakan)
۱۱. راسران ( rasaran )
۱۲. وربون (Varboon)
۱۳. سورتله (Soortale)
* بقول محقق والامقام آقای عبدلله باقی زاده ( صادقی ) اشکوری :
ایرمحلّه و چاکانک و بلکوت و بنان تا اِزدین و ریسن و به دیار سورچاندر عالم تشبیه چون عقد گهرند در حلقه زنجیر فلک سرگردان
* ساکنان ملک سورچان به نام «ابلق سوار» شناخته میشوند .
واژه های « ســور و ابــلــــق » :
از بررسی دو واژه ی ( سور و ابلق ) در فرهنگ دهخدا به این نتیجه میرسیم که از جهتی میتواتند مترادف ( هم معنی ) باشد .
معانی ســـــور :
۱- مهمانی , جشن, عروسی , شادی
چنانکه فــردوســـی می فرماید :زمان چون ترا از جهان کرد دور پس از تو جهان را چه ماتم چه سور
************
ز تو چشم آهرمنان دور باد دل و جان تو خانه سور باد
مــنــوچـــهــری :میان ما نه عقدی نه نکاحی نه آیین عروسی و نه سوریخواجوی کرمانی : مهر فلک کین و نشاط غم است سور جهان نزد خرد ماتم است
۲- سور , اسبی را گویند که خط سیاهی مانند سمند از کاکل تا دمش کشیده شده باشد .مــعــانــی ابــلــق :
۱- رنگ سفیدی که به همراه آن رنگی دیگر باشد .
مـنـــوچــهـــری : خاصه هنگام بهاران که جهان خوش گشته است آسمان ابلق و روی زمی ابرش گشته است
۲- سیاه و سفید۳- اسبی که دورنگ دارد و یکی سپید و دیگری هر رنگ که باشد
فــــردوســــی :بدو گفت کر دوی کای شهریار نگه کن بدان گرد ابلق سوار
چنین گفت گستهم کای شهریار برآنم که آن مرد ابلق سوارنتیجه :
واژه ابلق و هم واژه سور به جهتی دلیل بر اسب دو رنگ دارد . بنابراین سورچان به معنی « اسب سواران »است یا کسانی که درامور روزمره شان اسب را زیاد بکار می گیرند.
یادآوری میشود که : کاربرد اسب علاوه بر حمل بار و سوار کاری , در جنگ آوری پیشینیان نقش عمده ای داشته است , بنابراین بنظر میرسد که اهالی سورچان در مشارکت میدان های رزم در دفاع از هویت خودشان از اسب بسیار استفاده می نمودند .

گالری / عکس

بررسی موارد - 0

نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال بررسی

برای ارسال نظر خود ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ارسال شده توسط :

روستا شناسی
روستا شناسی 2461 جاذبه ی ثبت شده

برچسب ها